Shipping Returns

การจัดส่งสินค้า

1. EMS สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดและลูกค้าในกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 1-3 วันขึ้นอยู่กับจังหวัดและอำเภอ หากเป็นที่ห่างไกลจะใช้เวลามากกว่า ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้าโดยเริ่มตั้งแต่ 42 บาทเป็นต้นไป จะมีเลข Tracking Number ให้หลังจากจัดส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. LALAMOVE เป็นบริการส่งโดยมอเตอร์ไซต์และพนักงานส่งสินค้า รวดเร็วในพื้นที่เขตกรุงเทพเท่านั้นใช้เวลา 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการจราจรและพื้นที่ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 100-300 บาท 

การรับประกันการจัดส่ง

ทางเราแพคและจัดส่งสินค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าเป็นอันดับแรก หลังจากจัดส่งแล้วหากลูกค้าได้รับสินค้าและมีความเสียหายที่เกิดจากการแพคและจัดส่งสินค้าสามารถถ่ายรูปเป็นหลักฐานพร้อมส่งมาให้ทางเราพิจารณาเรื่องการชดใช้ความเสียหายได้